وظایف پرستار در بخش مراقبتهای ویژه ICU

علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت هاي ويژه عمومي با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي‌باشد: 1- پذيرش و تحويل بيمار و مدارك بيمار 2- مانيتورينگ كامل سيستم هاي حياتي بيمار شامل علايم حياتي، قلب- تنفس – اعصاب مركزي و محيطي، ثبت آنها و گزارش موارد غير طبيعي 3- انجام معاينات فيزيكي لازم، ثبت آن ها و گزارش موارد غير طبيعي 4- تعيين سطح هوشياري و بررسي GCS 5- حفظ و مراقبت درست از راه هوايي،‌تهويه، اكسيژناسيون و انجام اينتوباسيون در موارد ضروري 6- آموزش و تشويق مددجو به سرفه و تنفس عميق 7- اتصال آرترلاين ( راه شرياني ) بيمار به وسايل مربوطه 8- گرفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات بدن طبق نظر پزشك 9- بررسي آزمايشات روتين بخش مربوطه و گزارش موارد ضروري به پزشك 10- برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه مراقبت كامل از پوست 11- مراقبت از مددجويان دچار اختلالات حسي –حركتي به منظور تشخيص و پيشگيري از عوارض بي‌حركتي 12- بررسي مددجو در نحوه استفاده از وسايل مصنوعي، پروتزها و كمكي 13- تنظيم و كنترل عملكرد وسايل و تجهيزات پزشكي مورد استفاده جهت بيمار 14- همكاري با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي 15- انجام فرآيند تغذيه مددجو از طريق لوله هاي گوارشي و T.P.N 16- تنظيم و كنترل پارامترهاي دستگاه ونتيلاتور با توجه به وضعيت تنفسي مددجو 17- اجراي اصول مراقبت و همكاري در جداسازي بيمار از ونتيلاتور 18- خارج كردن لوله تراشه – با نظر پزشك، انجام اكسيژن درماني با توجه به شرايط مددجو 19- مانيتورينگ قلب،‌تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطلاع به پزشك در صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز ديس ريتمي هاي خطرناك 20- تنظيم و به‌كارگيري دستگاه D.C شوك در موارد ضروري 21- انجام حمايت هاي روانشناختي از بيماران و خانواده بيمار 22- انجام ساكشن ترشحات راه هاي هوايي از طريق دهاني و osotracheal، nasotracheal ، لوله تراشه، تراكياستومي 23- تعيين نيازهاي آموزشي و مشاوره با بيمار و خانواده بيمار و ارائه آموزش هاي لازم در مراقبت از خود ( ) 24- ارزيابي عملكردchest tube، ،IABP، سوند فولي، پيس ميكر، لوله تراشه و انواع درن ها و ثبت و گزارش موارد غير طبيعي 25- كنترل فشار وريد مركزي ( C.V.P )، و برقراري ميزان جريان داروهاي مورد نياز با توجه به تجويز پزشك 26- انجام اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني ( آموزش و پژوهش ) 26- آرام سازي محيط فيزيكي، كنترل دما و نور، سر و صداي محيط و ساير عوامل محيطي و تامين شرايط استراحت به آرامش بيمار 27- تنظيم ميزان محرك هاي حسي به منظور تقويت حسي بيمار 28- انجام مراقبت هاي پرستاري ويژه به هنگام بروز اختلالات شعوري همچون هذيان- توهم – بي قراري حركتي 29- ثبت دقيق و گزارش كليه اقدامات انجام شده تذكر: 1- همكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون و CPR را گذرانده باشد. 2- شامل DC شوك و تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت ( آدرنالين – آتروپين – دوبوتامين)


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram