وظایف پرستار در بخش سالمندان

هدف از پرستاري سالمندان : حفظ و ارتقاء سلامتي، پيشگيري از بيماري ها، بهبود كيفيت زندگي و وضعيت فعاليتي سالمندان مي باشد. علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار سالمندان با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي‌باشد: 1- بررسي و اقدامات در خصوص وضعيت رواني سالمند شامل: - برقراري ارتباط موثر كلامي، غير كلامي و محترمانه با سالمند و خانواده - بررسي وضعيت رواني با تاكيد بر حافظه،‌ اضطراب، افسردگي و ساير موارد - بررسي ارزش ها، اعتقادات مذهبي،‌ فرهنگي و سنتي خانواده سالمند - بررسي نيازهاي عاطفي مددجوي سالمند - بررسي و ارزيابي پاسخ هاي درماني و عوارض رژيم هاي دارويي موثر بر روان - برنامه ريزي و اجراي مداخلات غير دارويي موثر بر روان سالمند ( شعر درماني و …) - تشويق به فعاليت هاي عبادي و ذكر دعا و نيايش به عنوان يكي از موثرترين روش هاي درماني و تقويت روحيه سالمند - مداخله سريع در بحران هاي رواني سالمند 2- بررسي و اقدامات در خصوص وضعيت جسماني سالمند: - ارزيابي وضعيت جسمي سالمند - ارزيابي توانمندي سالمند - كمك به سالمند در جهت برطرف كردن نيازهاي جسمي با استفاده از توانمندي هاي مددجو - جلب مشاركت و همكاري سالمند در جهت بر طرف كردن نيازهاي جسمي و مراقبت از خود - تقويت قدرت تصميم گيري و افزايش اعتماد به نفس با مشاركت مددجو و خانواده در برنامه‌ريزي‌هاي مراقبتي - حفظ و ارتقاء ايمني سالمند به وسيله محيط ايمن و تقويت قدرت دفاعي بدن وي - بررسي درد و ارائه راهكارها در جهت بهبود درد - بررسي وضعيت خواب، استراحت و برنامه ريزي و اجراي مداخلات غير دارويي در جهت بهبود كيفيت خواب - پيشگيري از عوارض بي حركتي مثل زخم بستر و ساير موارد - آموزش به سالمند با استفاده از روش هاي موثر و ويژه منطبق بر خصوصيات، علايق و ارزش هاي سالمند با توجه به پويايي مراحل آموزش- كاهش حافظه و … - ارزيابي سالمند از نظر استعداد ابتلا به عفونت و برنامه ريزي جهت پيشگيري و كنترل انواع عفونت - مشاوره، راهنمايي و در موارد لزوم انجام آزمايشات تشخيصي، معاينات منظم پزشكي و گزارش موارد غير طبيعي به پزشك مربوطه - كمك به سالمند در جهت تطابق با تغييرات سيستم هاي مختلف بدن - تشويق و نظارت بر انجام ورزش هاي سبك و منظم توصيه شده - آموزش رژيم غذايي خاص با توجه به علايق و ويژگي هاي تغذيه اي در اين سنين - مشاوره و آموزش چگونگي استفاده از وسايل كمك حركتي و مصنوعي در صورت لزوم - راهنمايي و آموزش در مورد رعايت بهداشت فردي در كليه سيستم هاي پوست، ادراري،‌ گوارشي - مشاوره،‌ آموزش و انجام مداخلات در الگوي دفع طبيعي - كمك به سالمند در حفظ آراستگي ظاهر - كنترل، نظارت و ارزشيابي دارو درماني با توجه به افزايش استعداد ابتلا به عوارض دارويي در سالمند - تشويق خانواده به نگهداري سالمند در منزل و ايجاد محيطي آرام و عاري از تنش به وسيله ارزيابي مداوم وضعيت سالمند و خانواده و امكان سنجي حضور دوباره سالمند در محيط منزل - برنامه ريزي و اجراي مراقبت هاي خاص سالمند در حال احتضار 3- بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي سالمند: - مشاركت در بررسي منابع حمايتي اقتصادي و اجتماعي مددجو - در صورت امكان كمك به مددجو در برقراري ارتباط با منابع اجتماعي و اقتصادي مورد نياز - تامين موقعيت اجتماعي و تقويت همبستگي مددجو با خانواده و سايرين - تقويت و تشويق تعاملات اجتماعي مددجو با خانواده و سايرين ( تنظيم ساعات ملاقات، ترتيب دادن تورهاي يك روزه و …) - در صورت امكان مشاوره با مددكار و مسئولين مربوطه در مورد حل مشكلات اجتماعي و اقتصادي مددجوي سالمند - كمك به سازگاري سالمند در هنگام از دست دادن نقش ها - برنامه ريزي جهت ترخيص موقت سالمند


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram